Agenda wydarzenia

Dzień 1

(9 Gru 2021 | czwartek)

 • 10:00 - 10:05
  Otwarcie Forum
  Anna Korfel-Jasińska, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki
  Anna Korfel-Jasińska
 • 10:05 - 10:25
  Prognoza wielkości ruchu turystycznego w 2021 roku wraz z charakterystyką odwiedzającego Kraków
  dr Krzysztof Borkowski, prof. WSTiE oraz Marcin Augustyniak, Client Director of Data Tank w Selectivv, firma Selectivv
  dr Krzysztof Borkowski, Marcin Augustyniak
 • 10:25 - 12:00
  Rozmowy pt.: „Pewne plany na niepewną przyszłość, czyli rozmowy o ofercie turystycznej Krakowa, planach promocyjnych oraz nadziejach na odbudowę ruchu turystycznego w roku 2022”
  Grzegorz Soszyński, dr hab. Andrzej Betlej, Janusz Kozioł, Jacek Legendziewicz, Robert Piaskowski, Jacek Salwiński, prof. dr hab. Andrzej Szczerski, Grzegorz Biedroń, Monika Chylaszek, Elżbieta Kantor, Magdalena Krucz, Piotr Laskowski, Radosław Włoszek


  Prowadzący:
  Grzegorz Soszyński - Ekspert rynku turystycznego

  Uczestnicy Rozmowy nt. oferty turystycznej Krakowa w roku 2022:
  dr hab. Andrzej Betlej – Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu
  Janusz Kozioł – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Kultury Fizycznej
  Jacek Legendziewicz – Wiceprezes zarządu Krakowskiej Izby Turystyki
  Robert Piaskowski – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury
  Jacek Salwiński – Zastępca dyrektora ds. Programowych Muzeum Krakowa
  Prof. dr hab. Andrzej Szczerski – Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie

  Uczestnicy Rozmowy nt. planów promocyjnych na rok 2022:
  Grzegorz Biedroń – Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej
  Monika Chylaszek – Dyrektor Wydziału ds. komunikacji społecznej UMK
  Elżbieta Kantor – Dyrektor Wydziału ds. Turystyki UMK
  Magdalena Krucz – Dyrektor Departamentu Marketingu Polskiej Organizacji Turystycznej
  Piotr Laskowski – Prezes Polskiej Izby Turystyki Oddział Małopolski
  Radosław Włoszek – Prezes Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice

 • 12:00 - 12:10
  Podsumowanie
  Elżbieta Kantor – Dyrektor Wydziału ds. Turystyki UMK
  Elżbieta Kantor